Menu
By April 20, 2018 Read More →

הרב אלישיב קנוהל – ההלויה

ברוך דיין האמת – הרב אלישיב קנוהל

ההלויה תתקיים היום (יום שישי ה’ באייר) בשעה 12:00 בקיבוץ כפר עציון שבו שימש ברבנות בעשורים האחרונים.

Levaya for Ha’Rav Elyashiv Knohal, at 12 at Kfar Etzion.

Rav Yoni Rosensweig:

מלווה בכאב גדול מאוד שמעתי על פטירתו בטרם עת של הרב אלישיב קנוהל. הרב ידוע לציבור בעיקר מספרו “איש ואשה”, אבל אני זכיתי להכירו קצת באופן אישי כשהייתי מעורב בבית המדרש ההלכתי של בית הלל.

עוד יכתבו עליו רבים שהיה נעים הליכות, אדם טוב-לב שמאיר פניו לכל אדם. אני יודע שיכתבו זאת עליו כי זה היה נכון, וזה היה ניכר מיד במפגש הראשון עמו. הרב קנוהל לא תמיד הסכים למה שאמרתי ולדעות שהשמעתי, אבל הוא תמיד – תמיד! – היה לא רק מוכן לשמוע את הדעות הללו, אלא היה ברור מהבעת פניו שהוא באמת מתעניין ורוצה לשמוע את הדברים, והוא שוקל את עמדתו מחדש כתוצאה מכך.

וספריו – את זה כבר הכל יודעים. עבודתו בתחום הכשרות הייתה חשובה, אבל הספר “איש ואשה” פתח את עולם ההכנה לנישואין לצורת הנגשה כזו שהרבה יותר ידידותית למשתמש. מי יודע כמה אנשים ונשים חייבים את הכניסה החלקה שלהם לעולם הנישואין ההלכתי והמחשבתי לרב קנוהל.

ועוד לא דיברתי על הסכם קדם-הנישואין שכתב יחד עם הטוענת הרבנית רחל לבמור והרב דוד בן-זזון…

הרב קנוהל לא היה בן דורי, וטובים וגדולים ממני עוד יספרו אודותיו בפרוטרוט. אני פשוט מצטער עבורנו, הדור הצעיר של הרבנים, שאיבדנו מורה-דרך כה יקר, ועבור הציבור כולו שאיבד אדם כזה.

תהא נשמתו צרורה.

Posted in: Funerals

Comments are closed.

Stay updated – Subscribe to the IsraelB newsletter!